Žalgiris 1970-71

Algimantas Linkevičius
Modestas Paulauskas
Henrikas Giedraitis
Algimantas Žukauskas
Saulius Patkauskas
Šarūnas Vainauskas
Liudas Žukaitis
Vytautas Sarpalius
Gediminas Budnikas
Jonas Jurkšaitis
Romualdas Venzbergas
Alvydas Šidlauskas
Anatolijus Čiupkovas
A.Plioplys
Leonardas Venslovas
Mindaugas Misiūnas
Vytautas Bimba – vyr. treneris
Mečislovas Dėdelis – treneris

Šių eksponatų, kol kas neturime.

Užsukite vėliau